en
2022. OKTÓBER 6-9.
EU4ART ALLIANCE – A MŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÚJ STRATÉGIÁI

EU4ART ALLIANCE – A MŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÚJ STRATÉGIÁI

2022. október 09. 12.30

Beszélgetés

Az EU4ART a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiemelt projektje, amivel az Európai Unió Európai Egyetemek programjához kapcsolódik az egyetlen képzőművészeti profillal rendelkező egyetemi szövetségként. Az allianz jelenlegi – pilot – stádiumban négy egyetem szövetségét foglalja magába, ezek a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Hochschule für Bildende Künste (Drezda), Accademia di Belle Arti di Roma (Róma) és Latvijas Mākslas Akadēmija (Riga), a szövetséget vezető intézmény a Magyar Képzőművészeti Egyetem.

A pályázatban vállalt célunk nem kevesebb, mint a négy ország eltérő felsőoktatási jogszabályait és oktatási stratégiáját összehangolva egy megújult, bizonyos szegmenseiben merőben újszerű képzőművészeti felsőoktatási metodológia kidolgozása, gyakorlati működésének kipróbálása és alkalmazása a pilot időszakot követően. Ebben az egyetemek képzési profiljából a klasszikus művészeti műfajokat képviselő tanszékek vesznek részt, vagyis a festészet, szobrászat és grafika területét vizsgáljuk elsősorban, de hosszabbtávú terveinkben szerepel, hogy az egyetemi oktatási spektrum egészét involváljuk a közös képzés alá.

A projekt szerkezetét tekintve öt nagy munkacsoportból áll. Elsőben a projekt menedzsmentje és koordinációja szerepel, ennek vezetője a budapesti egyetem. A második munkacsoport feladata az eltérő egyetemi struktúrák különbözőségeinek harmonizációja, valamint a legfontosabb mutatók, vagyis a hallgatói mobilitások és mentorálás rendszerének kidolgozása. Ez a pályázatban vállalt fő feladat, ezt is a Magyar Képzőművészeti Egyetem vezeti. A harmadik munkacsoport a szakmódszertan megújításán dolgozik feltérképezve a négy egyetem jelenlegi gyakorlatában rejlő jógyakorlatokat, ennek vezetője a német egyetem. A négyes munkacsoport az egyetemek idegennyelvi felkészültségét igyekszik szervezetten és célirányosan fejleszteni, illetve egy olyan ötnyelvű szaknyelvi szótárt hoz létre, ami a képzőművészeti specifikumokat gyűjti össze, a munkacsoport vezetője az olasz partner. Az ötödik munkacsoport feladata a projekt disszeminációja és a minőségbiztosítási elvek alkalmazhatóságának kidolgozása, ezért a lett egyetem a felelős vezető.

Lelkes László

Moderátor

Lelkes László

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Lelkes László a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Posztgraduális tanulmányait a University of Central England (UCE) művészeti fakultásán folytatta. Kutatási területe a szabadkézi klasszikus modell utáni rajz szerepe a mai tervezőgrafikus képzésben. Mint tervezőgrafikus művész, saját alkotói munkássága mellett három évtizede vesz részt a művészeti oktatásban. Számos konferencia résztvevője és meghívott előadója. A szakma 2005-ben Munkácsy Mihály díjjal tüntette ki.

Tiziana D’Acchille

Résztvevő

Tiziana D’Acchille

művészettörténész, a Római Képzőművészeti Akadémia professzora, Róma

Antra Priede

Résztvevő

Antra Priede

a Lett Művészeti Akadémia rektorhelyettese, Riga

Patrick Tayler

Résztvevő

Patrick Tayler

tanársegéd, tudományos segédmunkatárs, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Andrea Weippert

Résztvevő

Andrea Weippert

művészettörténész, a Drezdai Művészeti Akadémia szóvivője, Drezda

Kosár

[@lang.summprice]: 0
[@lang.continueshopping][@lang.tocart]